ארצות הברית: טיוטת הצעת חוק בנושא פס רחב

הקונגרס האמריקני פרסם בימים אלה טיוטת להצעת חוק בת 77 עמודים, העוסקת בשירותי אינטרנט, טלפוניה ווידאו בפס רחב. ההצעה מבקשת להשלים את החסר בחוק התקשורת הפדרלי משנת 1996, אשר לא צפה את ההתפתחויות המהירות והשינויים המשמעותיים שיצר הפס הרחב בשוק התקשורת. ההצעה מתייחסת לשירותים הניתנים ברשתות המבוססות על מיתוג מנות (packet switching) והיא מתיימרת להיות נייטרלית ביחס לסוגי הציוד, התוכנה והפרוטוקולים שבשימוש. בין היתר כוללת ההצעה  - (1) חובה על כל ספקי השירותים להימנע מלחסום את גישת לקוחותיהם לתכנים ולשירותים של ספקים אחרים; (2) חובה על ספקי שירותי טלפוניה אינטרנטית (VoIP) לאפשר גישה לשירותי חירום מתקדמים (כולל זיהוי מיקום המתקשר); (3) חובה על כל ספקי השירותים לבצע רישום של שירותיהם. הרישום נעשה אצל רשות התקשורת הפדרלית (FCC) וכפוף לאישורה; (4) חיוב ספקי השירותים לתרום את חלקם לקרן המיועדת לאספקת שירותי תקשורת לאזורים נידחים, בהתאם לשיקול דעת הנתון ל - FCC. צדדים מעוניינים מוזמנים כעת על ידי הקונגרס להביע את דעתם, מתוך כוונה להציג הצעת חוק מגובשת, כבר בסתיו הזה. מקור: CNET News.com .