ישראל: ישוחררו ממעצר ארבעה מנאשמי הסוס הטרויאני

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט העליון הורה למצוא חלופה למעצרם עד תום ההליכים של ארבעה מנאשמי פרשת "הסוס הטרויאני". השופט אליעזר ריבלין קיבל את ההחלטה "לא בלי היסוסים" ובעקבות הסגרתם הצפויה לישראל של בני-הזוג האפרתי, החשודים בפיתוח התוכנה. ההחלטה ניתנה בעניינים של ארבע חוקרים פרטיים ממשרד החקירות "מודיעין אזרחי". בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע כי ייעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדם מהטעם של מסוכנות לציבור וחשש לשיבוש הליכי משפט. לדברי השופט ריבלין בבית המשפט העליון, "אכן, צודקת המדינה בעמדתה כי העבירות המיוחסות לעוררים חמורות, במיוחד בשל היותן נגועות בפגיעה קשה בפרטיות... החדירה אל המחשב האישי כמוה כחיטוט בחפציו האינטימיים" של אדם. עם זאת, מצא שהמדינה לא סתרה את טענת העוררים כי אין בידם את הידע והכלים הדרושים להפעלת "הסוס הטרויאני" וניהולו, וכי על-כן מסוכנותם לשלום הציבור, אם יומר מעצרם בחלופת מעצר, אינה גבוהה: "לא נתבססה במקרה זה ובשלב זה ההנחה כי לעוררים השכלה בתחום המחשבים, או השכלה טכנית רחבה אחרת. משכך, ספק רב, בשלב זה, אם עומד לעוררים יתרון המידע והטכנולוגיה היוצר, ברגיל, חשש סביר לשיבוש הליכי חקירה". הוא הורה אפוא להחזיר את הדיון לבית המשפט המחוזי בתל-אביב על-מנת שיקבע חלופת מעצר "שתותיר, בשלב זה, את העוררים, בין כתלי ביתם, או במקום אחר לפי שיקול-דעת בית-המשפט המחוזי, במשך כל שעות היממה, תנתק אותם מכל מגע אפשרי עם מחשב ואמצעי מיחשוב אחרים ותטיל עליהם סייגים וערבויות נוספות כפי שייקבעו בבית-המשפט המחוזי" (בש"פ 7368/05 זלטובסקי נ' מדינת ישראל).