ישראל: שירות התעסוקה לא יפלה מסרבים לסריקת אצבע

אולי יעניין אותך גם

שירות התעסוקה הודיע לאגודה לזכויות האזרח שיפסיק להפלות בין דורשי עבודה המסכימים להזדהות באמצעות טביעת אצבע דיגיטלית לבין מי שמסרבים לסריקת האצבע. האגודה התריעה כי דורש עבודה, המטופל בלשכת התעסוקה בקריות, התלונן שסירובו למסור טביעת אצבע עלה לו באיומו של מנהל הלשכה, כי מעתה יהיה עליו להתייצב מידי יום ולא מידי שבוע כמקובל. במכתבו למנכ"ל שירות התעסוקה, אסתר דומיניסיני, הדגיש עו"ד אבנר פינצ'וק מטעם האגודה כי נטילת טביעת אצבע מאדם, לא כל שכן הזנתה למאגר מידע, מהווים פגיעה בפרטיות. "תלותם של דורשי עבודה בשירות התעסוקה מעמידה בספק את יכולתם לסרב לבקשה לוותר על פרטיותם", כתב. "על כן יש להבהיר לדורשי העבודה ואף לוודא, שלא יאונו להם כל רע, אי נוחות או עיכוב אם יסרבו ליתן טביעת אצבע ויבכרו להמשיך ולהתייצב בפני פקיד הלשכה. למותר לציין שאיום בסנקציות וב"טירטורים", ככל שאכן היה, הוא פסול ובלתי חוקי."

בשולי הדברים, מעניינת התייחסות השירות לשאלת האגודה האם מאגר המידע של טביעות האצבע רשום כחוק. הנה כך ענתה מנכ"ל השירות: "הטכניקה באמצעותה דורש העבודה נדרש להזדהות אינה מבוססת על לקיחת טביעת אצבע, כמקובל במשטרה, אלא על סריקת טביעת האצבע. יש להבהיר, כי התמונה המתקבלת מהסריקה אינה נאגרת במאגר המידע של השירות, וכל שנאגר הוא אלוגריתם, קרי נוסחה מתמטית, המתקבלת כתוצאה מהסריקה... לא ניתן לשחזר את טביעת האצבע מתוך האלוגריתם ולפיכך אין המדובר במאגר מידע כמשמעו בחוק". צא ולמד, לדעת מדינת ישראל (שהשירות הוא אורגן שלה) מאגר של טביעות אצבע סרוקות הוא לא "מאגר מידע" כמשמעו בחוק הגנת הפרטיות....