ארצות-הברית: (עוד) לא ינותקו מנויי טלפוניית אינטרנט

ה- FCC נענתה ללחצי חברות ה- VoIP והאריכה ב- 30 ימים את המועד לניתוקם של לקוחות שלא אישרו שהם מבינים את המגבלות החלות על חיוג לשירותי חירום מטלפוניית אינטרנט. ראו ידיעה קודמת בנושא. מקור: BetaNews.