אוסטרליה: חקירה נגד מנועי חיפוש. הציגו מודעות הימורים

משרד המשפטים האוסטרלי חוקר חשדות שמנועי חיפוש במדינה, לרבות הגירסה האוזית לגוגל, מפרים את ה- Interactive Gambling Act 2001. החוק אוסר הצגת מודעות ביחס להימורי אינטרנט כאשר יש יסוד להניח שמרבית הנחשפים להן יהיו אזרחי אוסטרליה. כנגד זה, Goodle אוסטרליה לדוגמה מציג מודעות מלים לאתרי הימורים כשמחפשים בו אחר מלים מסוימות. הקנסות על-פי החוק הם משמעותיים - 1.1 מיליון דולר אוסטרלי לכל יום של הפרה (כאשר המפר הוא חברה). מקור: Zdnet. אגב, גם בישראל אסור להציג פרסומות להימורים. חוק העונשין קובע את זה במפורש. זה לא מפריע לעיריות, חברות אוטובוסים ו/או אתרי אינטרנט להציג ו/או להתיר להציג מודעות כאלה. ובשפע.