רישוי מוסיקה באירופה - בדרך לפתיחת תחרות

אולי יעניין אותך גם

האגודות לניהול משותף של זכויות יוצרים בהולנד ובבלגיה (המקבילות הבנלוקסיות לאקו"ם בישראל) הסכימו שלא לדרוש עוד שחברות הרוצות לפעול בתחום המוסיקה המקוונת באירופה יידרשו לקבל רישיון רק מהאגודה הפועלת במדינתם. כך הודיעה הנציבות האירופית. ההסכמה היא תולדה של חקירה שמנהלת הנציבות מאז מאי 2004 נגד 16 אגודות  אירופאיות בחשד של שימוש לרעה בכוחן המונופוליסטי. במוקד אותה חקירה - הסכמים בין-אגודתיים הידועים בכינוי "הסכמי סאנטיאגו" שבמסגרת התירה אגודה אחת לרעותה להרשות שימוש ביצירותיה באינטרנט בכפוף לתנאים. בין התנאים הללו - רישיון יינתן במדינה שבה נמצא מקום מושבה הכלכלי של החברה המבקשת. הנציבות האירופית סברה שתנאים אלה מהווים עבירה על חוקי התחרות האירופים. מקור: CNET News.com