לויד'ס תציע ביטוח להפרות קנין רוחני בתוכנות קוד-פתוח

שוק הביטוח והחתמים הבריטי Lloyd's קרוב להכריז על ביטוח לחברות מפני תביעות על הפרת קנין רוחני בעקבות שימוש בתוכנות חופשיות. התאגיד ישתף פעולה עם OSRM, שתהיה נציגתו הבלעדית בארצות-הברית. הביטוח ייערך לאחר ש- OSRM תעריך את הסיכון בתוכנות שבהן משתמש המבוטח ובדרכי הפעולה של המבוטח עצמו (שירות שעליו תגבה 60$ לשרת). בניגוד לתוכניות שיפוי והגנה אחרות, שחברות כדוגמת נובל, רד-האט ו- HP הכריזו עליהן בעקבות תביעת SCO, הביטוח של Loyds אינו מוגבל לתוכנות שמפיץ יצרן מסוים אחד. OSRM ניהלה מחקר שבו הגיעה למסקה שבלינוקס, אפא'צי ותוכנות קוד-פתוח אחרות יש כ- 15,000 נושאים המערבים פטנטים. למרות שהחברה מאמינה שהשימוש בתוכנות חופשיות בטוח, הגידול בתפוצתן מהווה מקור אפשרי לתובענות שיצריכו תאגידים להוציא סכומי עתק, גם אם יתבררו לבסוף כחסרות יסוד. MS הזהירה בעבר ממשלות וארגונים מפני תביעות צפויות בגין הפרות של פטנטים במערכות לינוקס שישמשו אותן במקום 'חלונות'.. הביטוח המוצע יאפשר למשתמשי התוכנות לישון בשקט (אבל עם פחות כסף בחשבונות הבנק...). מקור: Register.