ישראל: פורסמה הצעת חוק ממשלתית נגד דואז

אולי יעניין אותך גם

וזה שמה - הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 33), התשס"ה-2005. היא פורסמה ברשומות (הצעות חוק: הממשלה) מיום י"ג בסיון התשס"ה, 20.6.2005. דברי ההסבר להצעה קובעים כי "תופעת ההפצה ההמונית של הודעות פרסומת בלתי רצויות [איזה ניסוח סובטילי - ח.ר.] באמצעות רשתות תקשורת (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS ופקסימיליה) המכונה "spam" הפכה בשנים האחרונות למטרד ציבורי כלל-עולמי, והיקפה מצוי במגמת עליה חדה". הואיל שכך, הצעת החוק מבקשת לאמץ את מודל ה- Opt-in הנוהג באיחוד האירופי ולפיו ייאסר לשגר דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעת דואר אלקטרוני או מסר קצר, אלא אם כן התקבלה הסכמה מפורשת מראש של הנמען (הנמען זה אנחנו, שמקבלים דואז). המנען רשאי לחזור בו בכל עת מהסכמה כזו. הודעת סירוב לא תהיה כרוכה בתשלום. פניה חד-פעמית מטעם מפרסם לנמען שהוא בית עסק המהווה הצעה להסכים לקבלת דברי פרסומת מטעמו, מותרת. כאשר הנמען מסר את פרטיו למפרסם במהלך רכישה של מוצר או שירות והמפרסם הודיע לו שהפרטים הללו ישמשו למשלוח פרסומת באחת הדרכים דלעיל - מותר לשגר אליו spam אבל המקבל רשאי בכל עת להודיע למפרסם על סירובו להמשיך לקבל פרסומות. הפרת הוראות אלה תהיה עבירה פלילית. במישור האזרחי תקנה ההפרה זכות לתובענה ייצוגית. הצעת החוק קובעת שמנהל של תאגיד ומי שאחראי בו לשיווק או לפירסום חייבים לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות אלה. הצעת החוק מבוססת על תזכיר שגיבוש משרד התקשורת (בתיקונים אחדים). היא תאוחד כעת עם הדיון בהצעות החוק הפרטיות בכנסת, שאושרו בקריאה טרומית.