ישראל: תוקנו דיני החיפוש והתפיסה במחשב

אולי יעניין אותך גם

הכנסת קיבלה בתחילת השבוע (20.6.2005) את הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (מס' 12) (חיפוש ותפיסת מחשב), התשס"ה-2005. על-פי ההצעה, שהפכה בזאת לחוק, צו חיפוש במחשב צריך שינתן על-ידי שופט ויורה במפורש הן על תפיסת המחשב והן על הרשאה לחפש בו ומהם תנאי החיפוש ומטרותיו; כאשר מחשב נתפס אצל אדם פרטי, על המשטרה להחזירו לאדם שממנו נלקח בתוך 30 יום, אלא אם כן יצווה בית-המשפט על הארכת התפיסה; ניתנת זכות לבעל המחשב שנתפס להעתיק את החומר שמצוי בו ונקבעה זכות ערעור על החלטות בית-המשפט בדבר החזרת מחשב תפוס והעתקת חומר מחשב, לפני בית-משפט מחוזי. יו"ר ועדת החוקה, ח"כ מיכאל איתן, הסביר את הגיונו של החוק החדש במלים אלה: "היום, בחיים של האדם המודרני... הרבה בני-אדם משתמשים במחשב כאילו היה מעין הרחבה של מה שיש להם במוח... (כ)שנטלת להם את המחשב – כאילו נטלת להם חלק מהמוח; הם לא יכולים לתפקד בעסק, או לחלופין הפרטיות שלהם נפגעת פגיעה קשה." מקור: פרוטוקול הדיון באתר הכנסת.