&quotשיתוף קבצים לא אחראי בלעדי לפגיעה בתעשיית התקליטים&quot

אולי יעניין אותך גם

כך קובע OECD, אחד הארגונים הכלכליים רבי-ההשפעה באירופה, במחקר שערך לאחרונה. על-פי המחקר ניתן להמיר רשתות P2P לערוץ לגיטימי למכירת מוסיקה. עוד לדבריו, קשה לבסס קשר סיבתי בין החלפת קבצים מקוונת לבין הקיטון ברווחי תעשיית התקליטים. אמנם ב- 4 השנים שבין 99' לבין 2003 צנחו רווחי התעשיה ב- 20% אבל ניתן לייחס זאת גם לפיראטיות (שכפול בלתי חוקי) של דיסקים וצריבה ביתית. מקור: Wired. ההודעה הרשמית לעתונות של ה- OECD מצויה כאן.