לקראת גיבוש גירסה 3 של ה'רשיון הציבורי הכללי'

קרן התוכנה החופשית (Free Software Foundation) מפרסמת מנשר פרי עטם של ריצ'רד סטולמן (מייסד) ופרופ' אבן מוגלן (יועץ משפטי) הסוקר את הרקע והמעקשים לקראת גיבוש הגרסה השלישית של ה- GPL. על-פי המסמך, הקרן מקיימת זה שנים התייעצויות רשמיות ובלתי רשמיות עם גורמים שונים בעולם התוכנה החופשית ("from industry, the academy, and the garage") לצורך שינוי הרשיון. קצב התגובות יואץ עם שחרור טיוטה של גרסה 3 לרשיון. לקראת הפרסום תודיע הקרן כיצד תקיים את הליכי קבלת התגובות וההצעות מהציבור. המנשר נועד להודיע שהיא מודעת לאחריותה.

גירסה 2 של ה- GPL, היא הגרסה הנוכחית, נולדה ב- 1991. המחבר, ריצ'רד סטולמן, נועץ בזמנו החופשי בעורכי דין ובחבריו המפתחים כדי לקבל משוב בדבר השינויים הנחוצים מגרסה 1 (1985). מאז השתנה מיסודו עולם התוכנה (האינטרנט המסחרי בקע, לינוקס נולדה), היקף השימוש ברשיון (מתוכנות GNU בלבד לעשרות אלפי פרוייקטי תוכנה ברחבי תבל), סוגי השימושים (מטלפוניה סלולארית ועד מחשבי על) והמשתמשים (מיחידים עד לתאגידים). במפתיע, ה- GPL שרד את התהפוכות הללו בלא שינוי. כעת מודיעה קרן התוכנה החופשית (FSF) כי תהליכי הגיבוש של גרסה 3 ל- GPL. צריכים לקחת בחשבון כל אחד מאלה: א. הרשיון צריך לחול בכל שיטת משפט המכירה בזכויות יוצרים ואינו יכול להתפר לפי מידותיו של דין מקומי כלשהו; ב. השפעת הרשיון חורגת מהסדרים משפטיים בלבד. היא נוגעת גם לסטנדרטים תעשיתיים כדוגמת אופן הפצת קוד-מקור של תוכנה. ה- GPL החדש ישנה את כללי המשחק לתאגידים מפתחים ומשתתפי שוק מסוגים ועוצמות שונים. משום כך עליו לכלול סטנדרטים שייחשבו ל- Best Practice; ג. ה- GPL נועד לקדם מטרה חברתית ופוליטית של שחרור הידע ("...free as in freedom"). אסור שהשינויים בו ישפיעו על כך, יהיה אשר יהיה רצונם של תאגידים המיישמים תוכנה חופשית או תורמים לה. על הרשיון להתייחס לתהליכים שוללי-חופש כדוגמת "מיחשוב אמין" או הרחבה של דיני הפטנטים בהתעלם מהתוצאות התעשייתיות או המסחריות של הדבר, מודיעה קרן התוכנה החופשית; ד. הרשיון משקף את משנתו וחזונו של ריצ'רד סטולמן והוא זכאי לשמור על שלמותו. ה- FSF, כבעלת זכות היוצרים ברשיון, תתאם אפוא ותנחה את תהליך השינוי (המממ.... כן, לכאורה גישה לא GPLית אבל בעצם שיקוף של הוראות הרשיון הגורסות שאתה יכול להפיץ תוכנה ולשנות אותה כל עוד אינך שולל מהמקבל את הזכויות שהוענקו ברשיון לך עצמך).