ארצות-הברית: נדחתה תביעה כנגד מיקרוסופט בגין גביית יתר

בית המשפט הפדראלי במרילנד דחה לאחרונה תביעה כנגד ענקית התוכנה, שהוגשה על-ידי מספר ערים ומחוזות במדינת קליפורניה. עילת התביעה היא גביית יתר של מיקרוסופט עבור עותקים ממערכת ההפעלה "חלונות" ותוכנות נוספות שסופקו לתובעים. השופט קיבל את טענת מיקרוספט לפיה התובעים, כתאגידים מוניציפאליים, אינם בעלי זכות עמידה בתביעה שעילתה תחרות בלתי הוגנת. בנוסף, קבע השופט כי מרבית העילות המצוינות בכתב התביעה התיישנו זה מכבר. עם זאת, התיר השופט לתובעים לתקן את כתב התביעה, בנוגע לעילות שהתגבשו החל מיום הגשת התלונה ועד למתן פסק-הדין. מקור:CNET News.com.