אירופה: הפרלמנט דחה את הדירקטיבה על פטנטים

בצעד נדיר דחה הפרלמנט האירופי את טיוטת הדירקטיבה בעניין הפטנטים שהוצעה לאיחוד האירופאי. הדירקטיבה מיועדת לתאם את דיניהן הפנימיים של המדינות החברות באיחוד והיא עוררה חשש כבד בהכירה בפטנטים על תוכנות. בהחלטתו אימץ הפרלמנט את עמדת הועדה לענייני משפט של האיחוד האירופאי שהמליצה בתחילת פברואר לבטל את הצעת הדירקטיבה במתכונתה הנוכחית, ולהתחיל מחדש את תהליך החקיקה.כעת יחזור הדיון בדירקטיבה לנציבות האירופאית, אשר יכולה לאשר את הביטול או לדרוש מהפרלמט לדון בו בקריאה שנייה. ההחלטה היום תעכב את אימוץ הדירקטיבה - בין אם במתכונת זו ובין אם במתכונת אחרת - למשך חודשים לפחות. מקור: New York Times (דורש הרשמה).