אירופה בעד טלפוניית אינטרנט - "יש לה היכולת לשנות מבנה השוק"

"לטלפוניית אינטרנט יש פוטנציאל לשנות מיסודו את מבנה השוק הקיים", זו מסקנתה של קבוצת הרגולטורים האירופאית (ERG) המכנסת את הרשויות המסדירות תקשורת אלקטרונית מ- 25 מדינות הקהיליה האירופית. הקבוצה שהתכנסה בבריסל אמצה עמדה משותפת בנושא VoIP במטרה להקל על חדירתה והפצתה של טלפוניית אינטרנט באירופה. הנציב האירופי האחראי על חברת המידע והמדיה הודיע כי בכוונתו לתמוך בגישה פתוחה ופרו-תחרותית ל- VoIP. "אני מצפה שטלפוניית אינטרנט תוביל לשירותים מגוונים וחדשניים בשוק, אשר אפשר שהשפעתם על צרכנים ועסקים תהיה גדולה מזו של דואר אלקטרוני", התנבא. מקור: EUROPA - הודעה לעתונות.