השופט ל- SCO: איפה ההוכחות שלכם?

בית משפט בארצות-הברית דחה בקשה של IBM לפסק-דין מזורז (summary jusdgment) בתביעת SCO נגדה - אבל מתח אגב כך ביקורת חריפה על SCO: "למרות ההבדל המכריע בין האשמותיה הפומביות של SCO והראיות הממשיות שבידה - או העדרן המוחלט - והפיתוי הנובע מכך להיענות לעתירת IBM, בית המשפט קבע שיהיה זה מוקדם מדי להעניק פסק-דין מזורז... בבדיקה כנגד שפע ההצהרות הפומביות של SCO בנוגע להפרותיהם של IBM ואחרים את זכויותיה הנטענות בתוכנת יוניקס, מדהים הדבר ש- SCO לא הציעה אף ראיה כשירה כדי לעורר מחלוקת בשאלה אם IBM הפרה את זכויות היוצרים הנטענות שלה באמצעות פעילות הלינוקס שביצעה", קבע השופט. בררר.... אף עורך-דין לא רוצה לקרוא דברים כאלה על הקייס שלו בשלב כזה של המשפט. תצהל הקהילה. מקור: Sillicon.com