ישראל: windows.co.il עובר למייקרוסופט

אולי יעניין אותך גם

כך קבעה הוועדה המייעצת של איגוד האינטרנט הישראלי (בהרכב החברים עו"ד בריאן נייגן, ד"ר מיכאל בירנהק ועו"ד ליהי פלדמן). בשם המתחם החזיקה מאז שנת 1998 משפחת לוי, שהפעילה בו אתר אינטרנט. בנוסף מחזיקה המשפחה בדומיין keshet.co.il. הוועדה קיבלה את החלטתה על יסוד הנימוקים הבאים: א. העדר תום לב - השם זהה לסימני מסחר רשומים של MS בישראל, למשפחת לוי אין זכות או אינטרס לגיטימי בשם (היא אינה מורשית להשתמש בו מטעם מייקרוסופט, אינה מנהלת עסקים בשם "חלונות", האתר אינו מוכר טובין הקשורים למונח הגנרי 'חלונות', באתר מנוהלת פעילות מסחרית ועוד...) ולבסוף - השם נרשם ומשתמשים בו שלא בתום לב (חלק ניכר מהאלמנטים בעמוד הבית של האתר אינם פעילים והם לא מעודכנים: כוונת מפעיליו עד לפני כמה חודשים היתה שגולשים המקלידים את כתובת האתר בעת חיפוש אחרי מוצרי MS, יופנו לאתר keshset.co.il שבו מציעה המשיבה שירותי אחסון לאתרי אינטרנט); ב. נימוק שני להחלטה - גניבת עין: בדומה להחלטה בתיק סלקום נ' אקוואנט, הוועדה מצאה כי כוונת האתר היתה לגרום לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר (מייקרוסופט) או כנכס או כשירות שיש להם קשר למייקרוסופט; ג. הפרת סימן מסחר - הפרה כפשוטה לא נמצאה. הסיבה: האתר המפר אינו עוסק בטובין מהסוג ש"חלונות" נרשם עליהם כסימן מסחר. אעפס, בזה לא מסתיימים הדברים. לפסיקת הוועדה, "חלונות" הוא סימן מסחר מוכר היטב. סימן כזה נהנה מהגנה יתרה בחוק. לפיכך נקבע שהמשיבים מפרים אותו.

שש שנים לקח ל- MS להתעשת ולהגיש את הבקשה להעברת windows.co.il לשמה. לטענתה היא פעלה מיד כשנודע לה דבר הרישום. על אף זאת מצאה הוועדה שלא יגרם כל נזק לאינטרס של המשיבים אם הקצאת שם-המתחם לידם תבוטל למרות חלוף השנים. הנחה אחת בכל זאת עשו להם - הם נדרשים להעביר את השם למייקרוסופט בתוך 45 ימים ולא בתוך 30 יום כמקובל. בנוסף הטילו על MS את כל הוצאות העתירה (אנו מניחים שקופת המיליארדים של מייקרוסופט תעמוד בכך...).

מה מעמדה המשפטי של החלטת הוועדה המייעצת? הוועדה אינה פועלת כבורר. איגוד האינטרנט הישרלאי מתחייב לקבל את חוות דעתה ולפעול לפיה, אבל הצדדים רשאים להמשיך ולפנות לבית המשפט אם רצונם בכך.

בשולי הדברים, אנקודטה מעניינת - הוועדה המייעצת הסתמכה על דפים מ"ארכיב האינטרנט" כראיה לפעילות שנוהלה באתר windows.co.il בעבר.