ישראל: בזק מונופול באינטרנט מהיר למנויים ולספקי גישה

הממונה על ההגבלים העסקיים, עו"ד דרור שטרום, הכריז על בזק כעל עלת מונופולין בשני שווקים: אספקת שירותי גישה בקצב מהיר באמצעות רשת הגישה למנוי (כיום נרכשים שירותים אלה מחברת בזק בעיקר על ידי המנויים עצמם) - ואספקת שירותי גישה בקצב מהיר באמצעות רשת בזק ציבורית מרכזית (כיום נרכשים שירותים אלה מחברת בזק בעיקר על ידי ספקי אינטרנט). ההכרזה, שנחתמה ב- 10 בנובמבר 2004, באה במקום הכרזה קודמת מ- 11 בדצמבר 2000, שקבעה כי בזק היא בעלת מונופולין בתשתית למתן שירותי גישה בקצב מהיר. על-פי ההכרזה, שירותי גישה בקצב מהיר הם שירותים שקצבם עולה על 200 קסל"ש. הממונה קבע כי בזק שלטת ב- 70% משני השווקים נשוא ההכרזה. הכרזתו מהווה ראיה לכאורה בכל הליך משפטי.