פסיקה חדשה - רשיונות תוכנה שוללים הגנת שימוש הוגן; פיתוח אמולטורים - הפרה של זכות יוצרים

אולי יעניין אותך גם

בית משפט פדראלי במדינת מיזורי נתן לאחרונה (30.9.2004) פסק-דין מרתק העוסק ביחס בין רשיונות תוכנה לזכויות יוצרים ובין פיתוח אמולטורים (תוכנות המדמות פעולה של תוכנות אחרות) לבין איסורים על עקיפת אמצעים טכנולוגיים המיועדים להגנת תוכנות (Davidson & Associates, Inc. et. Al. v. Internet Gateway, et. Al.). הנתבעים פיתחו שרת-מחשב המיועד לשמש פלטפורמה למשחקים מקוונים מרובי משתתפים של חב' Blizzard. בין המשחקים: Diablo, Warcraft ועוד. אעפס, הפעולות שביצעו לשם כך מנוגדות לרשיונות במשחקי המחשב שהנתבעים אישרו בעת התקנתם במחשביהם ולתנאי השימוש בשירות המקורי של התובעת (הרשיונות כללו כמקובל איסור הנדסה חוזרת, דה-קומפילציה וכו', you know the drill). התוכנה שפיתחו הנתבעים, bnetd, תאמה לשרת של התובעת, Battle.net. אם לא כן משחקי התובעת לא יכלו לרוץ עליה. הנתבעים חשפו את קוד המקור שלה באתר bnetd.org תחת רשיון "קוד פתוח" (פסק הדין לא מציין איזה) והפיצו אותה. בית המשפט קבע כי רשיונות התוכנה ובתנאי השימוש של Blizzard מהווים חוזה מחייב. אף ש"הנדסה חוזרת" מותרת מכוח עקרונות השימוש ההוגן – הנתבעים ויתרו על זכותם זו בכך שהסכימו לרשיונות ותנאי שימוש ששללו אותה. הרשיונות והתנאים אינם עולים כדי שימוש לרעה בזכויות יוצרים – ואין להחיל דוקטרינה זו על הסדרים חוזיים. פיתוח השרת המדמה את המערכת המקורית של Blizzard מנוגד להוראות ב- DMCA האוסרות על עקיפה של אמצעים טכנולוגיים המיועדים להגנה על יצירה מוגנת ועל שיווק והפצת אמצעים שזו מטרתם העיקרית. הסיבה - הנתבעים פיצחו את מערכת ההצפנה המשמשת לזיהוי השרת ומשחקי המחשב המקוריים זה כלפי זה. הנתבעים אינם נהנים מההגנה הניתנת למי שפיתח אמצעי עקיפה רק לצורך יצירת והפצת תוכנות מחשב תואמות, מפני שהשרת שפיתחו מאפשר שימוש במשחקי התובעת אפילו אין להם מספר סידורי מקורי או תקף. עותקים לא מורשים של משחקי התובעת השתמשו בשרתי הנתבעים. הנתבעים גם הפיצו עותקים מהשרת שפיתחו. לבסוף, הנתבעים לא יצרו תוכנה עצמאית משלהם ומטרת התוכנה שפיתחו היתה להוות תחליף לשרתי התובעת.