ארצות-הברית: עוד נצחון לחברות החלפת קבצים

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט לערעורים בקליפורניה קבע שהחברות גרוקסטר וסטרימקסט, המפתחות תוכנות P2P, אינן נושאות באחריות תורמת או שילוחית להפרות של זכויות היוצרים באמצעות תוכנותיהן. בכך אישר פסיקה של ערכאה נמוכה יותר. ההחלטה נסמכת, בין השאר, על כך שלתוכנות יש שימוש מסחרי משמעותי שאיננו מפר זכויות יוצרים וכן שלבעלי התוכנות אין ידיעה ממשית בזמן אמת, ביחס להפרות זכויות יוצרים במהלך השימוש בתוכנות. המקרה דנן, לשיטת בית המשפט, דומה במאפייניו לפסק הדין התקדימי בעניין סוני-בטאמקס. בית המשפט אף מצא לנכון לגעור בארגוני הזכויות. לטענתו בכל פעם, לאורך ההיסטוריה, שהופיעה טכנולוגיה חדשה לשעתוק של יצירות, נשמעו צלילים צורמים מצד ארגוני הזכויות, שהובילו להתדיינות משפטית. בנסיבות אלה נפסק כי על אף שהוכח כי 90% מהשימוש בתוכנות הוא שימוש מפר, אין לבעלי התוכנות אחריות תורמת להפרות. עוד קבע בית המשפט כי חברות התוכנה אינן נושאות באחריות שילוחית להפרות, שכן אין להן שליטה ממשית על פעילות המשתמשים והן אינן מסוגלות לחסום את הגישה למשתמשים מפרים או ליצירות מופרות. לפי ההערכות, צפויים ארגוני בעלי הזכויות לערער על ההחלטה בבית המשפט העליון.