ישראל: משרד התקשורת עורך שימוע בנושא טלפוניית אינטרנט

בשימוע מבקש המשרד לבחון ארבעה מודלים שונים: (א) מודל בו המשתמש מבצע שיחות Voice over Broadband) VOB) ברשת האינטרנט תוך שימוש בתוכנה ייעודית שהתקין לשם כך. המשתמש יוכל לבצע שיחות טלפון ממחשבו האישי למשתמש אחר בעל מחשב בו מותקנת אותה תוכנה (להלן: המודל שממילא אי אפשר לחסום :); (ב) שיחות מתבצעות כמתואר במודל א' ובנוסף יכול המשתמש לבצע שיחות טלפון אל מנויי רשת בזק ציבורית ולקבל מהם שיחות (להלן: מה ש- Skype התחילה להציע.... ראה הידיעה הקודמת); (ג) מקרה פרטי של מודל ב', כאשר ספק השירות הינו ספק גישה לאינטרנט. במודל זה השירות מוצע בד"כ בחבילה הכוללת שיחות ואינטרנט מהיר; (ד) מודל רשת VPN IP/ בו רשת ארגונית פרטית מנוהלת בטכנולוגיית IP. משרד התקשורת מבקש מהציבור להתייחס, בין היתר, לנושאי רישוי, תחרות ושירות אוניברסלי, קישוריות ושימוש, חובת ספק שירותי VOB , טכנולוגיה ומספור, אבטחה, פרטיות ובטחון המדינה. שר התקשורת אהוד אולמרט אמר "כי הוא רואה חשיבות רבה בקביעת המדיניות בנושא זה, אשר לו השלכות רוחב על הסדרת ענף התקשורת, וכי הוא סבור ככלל כי הממשלה איננה יכולה ואיננה צריכה לעצור את ההתקדמות הטכנולוגית". במשרד התקשורת ציינו בסיפוק רב את קצב התקדמות החדירה של שירות האינטרנט רחב הפס בתקופה האחרונה. בישראל אחוז החדירה באינטרנט המהיר הינו השני בעולם. חדירה זו מאפשרת כר נוח לצמיחת שירותים מתקדמים של VoIP. מקור: הודעת משרד התקשורת.