ארצות-הברית: גידול חד במנויי האינטרנט המהיר

נציבות התקשורת הפדרלית בארצות הברית מדווחת על גידול חד של כ- 42%בחיבור המהיר לרשת האינטרנט בשנת 2003. עם הגידול בחיבור המהיר לאינטרנט מתעצמת התחרות בין החיבור באמצעות חברות הכבלים לבין החיבור באמצעות חברות הטלפון (ADSL). בארצות הברית נפוץ יותר החיבור באמצעות חברות הכבלים (16.4 מיליון לקוחות) לעומת החיבור באמצעות חברות הטלפון (9.5 מיליון לקוחות) אולם ספקי ה- ADSL הורידו מחירים ועל כן רשמו לזכותם גידול חד יותר במספר המתחברים החדשים (47%) לעומת חברות הכבלים (45%).מקור: Cnet news.com