הולנד: נצחון בבית משפט למנוע חיפוש לקבצי mp3

אולי יעניין אותך גם

בית משפט בהארלם, הולנד, קבע כי מנוע החיפוש zoekmp3.nl המאתר אתרים שמציבים קבצי mp3 להורדה, איננו מפר זכויות יוצרים. מנוע החיפוש מספק רק מידע באשר למקום המצאם של הקבצים, קבע בית המשפט, והחשוב יותר - המשתמשים המורידים את הקבצים לשימושם הפרטי אינם מפרים זכויות יוצרים! בכך אישר בית המשפט את דעת שר המשפטים ההולנדי, שלפיה חוק זכויות היוצרים החדש מתיר הורדת קבצים לשימוש פרטי, גם אם מקורם בהפרת זכויות יוצרים. את מנוע החיפוש ייצג עורך הדין שייצג בהצלחה גם את Kazaa בתביעה שנדחתה נגדה בערכאת הערעור במרץ 2002. בשני המקרים הצד השני לתביעה היה ארגון בשם Brein, המייצג את תעשיות התקליטים ואת אגודות היוצרים בהולנד.מקור: EDRI