אירופה: אגודות לניהול זכויות יוצרים מפרות את דיני ההגבלים העסקיים?

אולי יעניין אותך גם

הנציבות האירופאית התריעה לאחרונה בפני 16 אגודות לניהול של זכויות יוצרים (בדומה לאקו"ם בישראל), כי ייתכן שהן פועלות בדרך של הסדר כובל אסור. הסיבה - האגודות התקשרו בהסכמים שנוסחם אחיד (הידועים בשם "תיקון סאנטיגו") ולפיהן כל אגודה יכולה לתת רשיונות לפעילות באינטרנט לחברות הפועלות בתחומי מדינתה. הסכם ההדדי, גורסת הנציבות, עלול להפר את דיני ההגבלים העסקיים של האיחוד האירופאי מפני שאינו מאפשר לחברה ממדינה אחת לפנות לאגודה במדינה אחרת ובכך מונע תחרות בין האגודות על תעריפיהן. מקור: !Yahoo.