&quotאבטחת התוכנה - במצב רע&quot

אולי יעניין אותך גם

מצב אבטחת התוכנה בעולם - עגום, כך התריע עמית יורן, ראש המחלקה לאבטחה ממוחשבת במשרד האמריקאי לביטחון פנים. לדבריו, על תעשיית התוכנה, גופים ממשלתיים וחברות המוכרות תוכנה להתעשת, ולערוך שינויים מרחיקי לכת בעתיד הקרוב על-מנת לספק תוכנות מאובטחות יותר. יורן קרא לנוגעים בדבר לפתח שיטות וכלים טובים יותר לבדיקת קוד התוכנה, על-מנת שניתן יהיה לאתר פגמים וסיכוני אבטחה בצורה יעילה קודם שתשוחרר התוכנה למכירה. מקור: eWeek.