RIAA ביטל את תוכנית החנינה למשתפי קבצים

אולי יעניין אותך גם

איגוד חברות התקליטים בארצות הברית (RIAA) ביטל את "תוכנית החנינה", שהבטיחה למשתפי קבצים להימנע מתביעה משפטית אם יודו בכתב בשיתוף קבצים, יתחייבו כי לא יחזרו על-כך בשנית וימחקו את הקבצים המפרים ממחשביהם. לתוכנית, אשר הושקה בחודש ספטמבר 2003, במקביל להגשת התביעות, נרשמו מאות גולשים. מבקריה טענו עם זאת כי האיגוד לא יוכל להבטיח בוודאות כי המשתתפים בתוכנית אינם חושפים עצמם לתביעות משפטיות מצד גורמים אחרים בתעשיית המוזיקה. מקור: Ynet.