sex.com - מנוחה אחרונה: פשרה עם וריסייגן

גרי קרמן, הבעלים של שם המתחם הנחשק sex.com, הגיע לפשרה עם Verisign, רשמית שמות המתחם, שהעבירה את השם ברשלנות מזעזעת מבעלותו לידיו של סטיבן כהן, עבריין מורשע שפשוט ביקש זאת... הפשרה מסיימת את תביעתו של קרמן נגד החברה, לאחר שבתביעתו נגד כהן כבר פסק לו בית משפט פיצויים בסך של 65 מיליון דולר (ומאז נעלמו עקבותיו של כהן). כעת מתפרסם לראשונה שוריסייגן העבירה מידית את השם לכהן פשוט בעקבות... בקשה טלפונית שהפנה אליה  - וזאת למרות שבאותה תקופה נמשכה המתנה לרישום שמות לא פחות מארבעה שבועות. לאחר שהשם הועבר - סרבה וריסייגן להחזירו לשם בעליו החוקי על אף שהמציא לה הוכחות לכך שהוא-הוא הבעלים. בית משפט הכפיף את וריסייגן - וביחד איתה את כל רשמי שמות המתחם באינטרנט - לחובת זהירות שמכוח עוולת הרשלנות. מקור: CircleID.