פיצוח ה- DVD - הסוף?

אולי יעניין אותך גם

בית משפט לערעורים בקליפרוניה קבע שאין מקום להוציא צו מניעה האוסר על אנדרו באנר להציב את הקוד שמפצח את הצפנת ה- DVD באתר האינטרנט שלו - וזאת משום שלא הוכח שהטכנולוגיה המפוצחת היוותה "סוד מסחרי" במועד שהקוד הוצב. ומדוע לא היוותה סוד מסחרי? מפני שהפיצוח כבר הופץ באתרי אינטרנט רבים מאד ולפיכך איבדה הטכנולוגיה מסודיותה.