תמלוגים כפולים לדיסקים מוגנים?

אולי יעניין אותך גם

CNET News.com מפרסם סקירה של הקרב הניטש בין מו"לים ויוצרים לבין חברות התקליטים בשאלת גובה התמלוגים בעידן הדיגיטלי. לאחר שנים שתמלוגיהם נשחקו, מוצאים מו"לים ויוצרים הזדמנות בדיגיטציה לשפר את הכנסותיהם. אחת הדרכים - תקליטורים המוגנים באמצעות טכנולוגיה למניעת העתקה (DRM) כוללים לעתים 2 עותקים של כל שיר: האחד מיועד לנגן התקליטורים והשני למחשבים לסוגיהם. המו"לים והיוצרים דורשים תמלוג כפול. בין הצדדים מתקיים זה חודשים מו"מ, המוגדר "אדיב אך מתוח". עד כה נמכרו לדברי הידיעה מאות מליוני תקליטורים כאלה ברחבי תבל, מה שיחייב תשלום פיצוי בגין העבר בסכומים הנאמדים בעשרות מיליוני דולרים. בעבר, אגב, מו"לים אמריקאים תבעו חברות תקליטים על אספקת מוסיקה דיגיטלית ברשת בלא רישוי.