RIAA מגבשת תוכנית חנינה לעברייני... אה, מחליפי קבצים

אולי יעניין אותך גם

התאחדות תעשיית התקליטים של אמריקה מתכוונת להכריז על 'תוכנית חנינה' למחליפי קבצים שיתוודו על מעשיהם, יתחייבו לא לחזור עליהם וימחקו כל שיר שהורידו ממחשביהם. התוכנית לא תחול על 1,600 אנשים ש- RIAA כבר הוציאה צווים כדי לחשוף את זהותם. מקור: The Salt Lake Tribune.