RIAA מהצד השני של כתב התביעה

אולי יעניין אותך גם

ברית תחנות הרדיו באינטרנט1 הגישה תביעה נגד RIAA, התאחדות חברות התקליטים בארצות-הברית בטענה לעבירות על דיני ההגבלים העסקיים. הברית מאגדת תחנות רדיו קטנות. הן טוענות שתעריפי התמלוגים לשידור אינטרנטי שפורסמו ב- 24 לדצמבר 2002 עם RIAA - גבוהים במידה בלתי-סבירה ואינם משקפים את ערך השוק האמיתי של היצירות המשודרות. על-פי התביעה, התעריפים נדונו וגובשו עם מספר מועט של אתרי אינטרנט גדולים (כולל Yahoo) ותוצאתם - הגבלתם התחרות בשוק הקלטות הקול ובשוק הפצתן באינטרנט (סעיף 17 לתביעה).

1 "תחנת רדיו לאינטרנט" היא יציר לשוני וולגרי, כמובן. המקור האנגלי טוב יותר - Webcasting להבדיל מ- Broadcasting. מוכרזת בזו תחרות התרגום המוצלח למושג. נא לשלוח הצעות אלינו. הזוכה יוכל לחפש כאוות נפשו ידיעות על RIAA במדור זה.