Grokster נ' חברות התקליטים מתלוננת לרשויות להגנת התחרות

Grokster, מפתחת תוכנות P2P, הגישה למשרד לסחר הוגן בבריטניה תלונה נגד חברות התקליטים באירופה. הסיבה - לטענתה הן מסרבות לדון עימה במתן רשיונות לשירות שלה ובכך מנצלות לרעה את כוחן המונופוליסטי. הרשות לסחר הוגן הודיעה שהיא חוקרת את התלונה וביקשה מ- Grokster לספק מידע נוסף. מקור: Guardian.