אוסטרליה: Whois is who בדומיינים

אולי יעניין אותך גם

רשות שמות המתחם של אוסטרליה (auDA) מבקש התייחסות מהציבור למדיניותו המוצעת בנושא Whois (שירות המאפשר הגשת שאילתא בדבר זהותם של בעלי שמות מתחם). כדי לעמוד בחוקי הגנת הפרטיות באוסטרליה יימנע המירשם מחשפית כתובתיהם ומספרי הטלפון + הפקס של בעלי הדומיינים - אבל את הדואל יגלו ברבים. מאידך, מועדי רישום שמות המתחם, חידושם ופקיעתם לא ייחשפו ברבים כדי למנוע משלוחן של הצעות לחידוש שמות המתחם מ"חברים אחדים בתעשיית הדומיינים", כלשון ההצעה. בין השאר תאסר גישה מאסיבית לנתוני ה- Whois, שאיננה מבוססת על שאילתות אינדיבידואליות למאגר.