ספרד: מס על מדיה דיגיטלית לצריבה

התאחדות חברות האלקטרוניקה בספרד חתמה על הסכם עם האגודות העיקריות לניהול משותף של זכויות יוצרים. ההסכם מטיל "מס קלטות" על מדיה דיגיטלית ריקה המיועדת לצריבה (CD-R/W, Minidisk ו - DVD+R/W). תוקפו מ- 1 בספטמבר. כן נקבע בו כי האגודות זונחות את תביעותיהן ביחס לפרק הזמן שקדם למועד זה. ההסכם משלים חסר ('לאקונה') בחקיקה הספרדית, שאינה מתייחסת לסוגיה. נספח התעריפים שלו מצוי כאן (ספרדית).