גרמניה: ניתן ליצור קישור עמוק למאמרים עיתונאיים

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט הפדראלי לצדק בגרמניה פסק שקישור אמור למאמרים עתונאיים המצויים בבסיס נתונים מוגן - הוא חוקי ואינו מהווה הפרה של דיני זכויות יוצרים וחוקי התחרות ההוגנת. התביעה הוגשה נגד מנוע חיפוש והתבססה על הוראת חוק המיישמת בדין הגרמני את עקרונות הדירקטיבה האירופית. מסיבה זו מעריכים שלפסיקה זו תהיה השפעה על העמדה הכלל-אירופאית בסוגיה. התובעים טענו שקישור עמוק שולל מהם את ההכנסות מפרסומת בעמוד הבית של אתרם. בית המשפט קבע שאינם יכולים לחייב גולשים לעבור בעמוד הבית והדגיש את חשיבות הקישור העמוק למידע באינטרנט. מקור: Links & Law.