סאן נ' מייקרוסופט: בוטלה ההחלטה המחייבת את MS להפיץ ג'אווה

במה שמסתמן כמכה קשה ל- Sun Microsystems, החליט היום בית משפט לערעורים בארצות-הברית (4th Circuit Court of Appeals) לבטל את החלטת ביהמ"ש המחוזי מ- 23.12.2002, שחייבה את מייקרוסופט להפיץ שפת התכנות ג'אווה ביחד עם מערכת ההפעלה "חלונות". מאידך, הושאר על כנו צו המניעה האוסר על מייקרוסופט להפיץ גרסה ל- Java virtual Machine המנוגדת לתנאי הרישיון המוגבל שקיבלה לכך מסאן. שלושה שופטי בית המשפט קבעו שהערכאה דלמטה טעתה כאשר חייבה את MS להפיץ את ג'אווה כדי למנוע ממייקרוסופט לנצל את העבירות שביצעה בעבר על דיני ההגבלים העסקיים להפקת יתרון בשוק יישומי-הרשת. הסיבה לטעות - בית המשפט לא מצא נזק שאינו בר-תקנה המצדיק מתן צו מניעה וכן לא מצא שהצו שניתן מקדם את יכולתו של בית המשפט ליתן את הסעד הסופי שביקשה סאן.

אלה נימוקי ההחלטה בתמצית:

  • מטרתו המסורתית של צו מניעה היא להגן על המצב הקיים ולמנוע נזק מיידי או ודאי ובלתי-הפיך. שמירת המצב הקיים מוצדקת רק במידה שהיא מסייעת לביהמ"ש במתן הסעד הסופי. צווי-עשה לרוב אינם שומרים על המצב הקיים והם מוצדקים רק במקרי-חרום;
  • ביהמ"ש המחוזי מצא שני נזקים שהצדיקו לשיטתו מתן צו מניעה -
    • נזק עתידי הנובע מכך ששוק יישומי הרשת עלול ליטות לטובת מיקרוסופט ("market tipping"). ביחס לנזק זה נפסק עתה שאין הוא מיידי במידה המצדיקה את הצו הזמני שניתן לזכות סאן. אפילו המומחה מטעמה של סאן העיד שאינו יכול לקבוע אם סביר יותר שהנזק יתרחש או לא יתרחש...
    • נזק בהווה לזכותה של סאן להתחרות בשוק שלא עוות על-ידי התנהגותה המונופוליסטית של MS. ביהמ"ש לערעורים קבע שנזק זה הוא כללי מדי והשוק שבו מדובר לא הוגדר דיו על-ידי הערכאה דלמטה;
  • סאן ומייקרוסופט מתמודדות בשוק יישומי הרשת באמצעות טכנולוגיות מתחרות - Net. של MS וג'אווה של סאן. שתיהן הן Middleware (תווך המאפשר הרצת יישומים על מערכות הפעלה). שוק ה- Middleware שונה משוק מערכות ההפעלה למחשבי אינטל, שבו MS היא מונופול. לא ברור כיצד צו מניעה המכוון להסדיר התנהגות בשוק בלתי-מוגדר דיו ומתפתח (Middleware), משמר את יכולתו של ביהמ"ש להכריע בטענת סאן ש- MS ניצלה לרעה את כוחה בשוק שונה לגמרי, הוא שוק מערכות ההפעלה (עמ' 21 בהחלטה).
  • התאוריה בדבר ניצול המונופול בשוק אחד לצורך השתלטות על שוק אחר (The Monoply Levering Theroy), שעליה ביסס ביהמ"ש המחוזי את הכרעתו - לא הוכרה על-ידי בית המשפט הזה לערעורים. ואכן, סאן זנחה בערעור את ההצדקה הזו לצו המניעה;
  • על אף שביהמ"ש דלמטה לא הגדיר מהו ה"שוק" שבו תתחרנה טכנולוגיות ה- Middleware של סאן ושל MS, הוא קבע ששוק זה נשלט על ידי סאן ושלמייקרוסופט אין בו כרגע כל נוכחות. בהתאם, הוא לא מצא סבירות סמוכנת ש- MS תשתלט על שוק בלתי-מוגדר זה.