בריטניה: קוד חדש למעקב מקוון אחרי עובדים

אולי יעניין אותך גם

נציב הגנת הפרטיות בבריטניה פירסם הנחיות חדשות בנושא מעקב ממוחשב של מעבידים אחרי עובדיהם. ההנחיות אינן אוסרות מעקב כזה אך מציבות לו סייגים: עליו להיעשות בידיעת העובדים ולמטרה מוגדרת, על המעביד להביא לידיעת העובדים את מדיניותו ביחס לשימוש במדיה אלקטרונית, קודם לכל ניטור של פעילות צריך המעביד להעריך את השפעתו כדי לוודא שהתועלת בניטור רבה מהפגיעה הצפויה בפרטיות העובדים, ניטור חשאי צריך להתבצע בניסבות יוצאות דופן ביותר - כגון לצורך סיכול פשע או כשגילויו יסכל את מטרתו.