משרד ההגנה האמריקאי: כן לקוד הפתוח!

משרד ההגנה האמריקאי הפיץ תזכיר המשווה את מעמדן של תוכנות קוד פתוח לזה של תוכנות קנייניות. התזכיר מסלק את החשש שמא הצבא האמריקאי יירתע מתוכנות המופצות תחת רשיון ה- GPL. עם זאת קורא המזכר למודעות של משתמשי תוכנות פתוחות-קוד לתנאי רשיונותיהן ולמתחייב מתנאים אלה. מקור: InternetNews.com