איטליה - הצעת חוק לאפשר למוגבלים גישה לאתרי אינטרנט

ממשלת איטליה, באמצעות המשרד לחידושים והמצאות, הגיש הצעת חוק שתחייב נגישות של מוגבלים למשאבי מידע ממוחשבים. מטרת החוק המוצע היא לחייב רשויות ציבוריות לאפשר למוגבלים לגשת לאתרי האינטרנט שלהן וכן להעניק תמריצים כלכליים לאתרי אינטרנט פרטיים שינהגו באותו אופן. מקור: Punto Informatico