ארצות הברית: הזכות לפרסם פרטים אישיים של נושאי משרה - זכות חוקתית

אולי יעניין אותך גם

בית משפט פדראלי בסיאטל פסל חוק אשר קבע כעבירה פלילית כל פרסום של פרטים אישיים (כגון מקום מגורים, מספרי טלפון, מספרי ביטוח לאומי וכדומה) של קציני משטרה ובעלי תפקידים במערכת המשפט במדינה. בית המשפט קבע כי החוק המגביל את חופש הביטוי נוגד את התיקון הראשון לחוקת ארצות הברית. הפחד מפני פגיעה בעובדי הציבור, מציין בית המשפט, אין בו כדי להצדיק העצמת כוחו של השלטון ומתן הגנות מיוחדות לנושאי המשרה. מקור: seattlepi.com