Sucks או לא, הבנק יקבל אותו

אולי יעניין אותך גם

הרכב בוררים של האירגון הבינלאומי לקנין רוחני הורה לאחרונה להעביר שם מתחם, אשר כלל סימן מסחרי מוכר בתוספת המילה "SUCKS", לבעליו של סימן המסחר. שם המתחם: natwestbanksucks.com, אשר שימש כאתר להעברת ביקורת, הועבר לחזקתו של הבנק. הבוררים קבעו כי ניתן לרשום גם שמות מתחם אחרים כדי להעביר ביקורת. מקרים מסוג זה נדונו בעבר במוסד הבוררות, אולם עד כה לא גובשה מדיניות אחידה. להחלטת הבוררים