אירופה שבעת רצון (מההגנה על הפרטיות בתחומה), אבל...

אולי יעניין אותך גם

נציבות האיחוד האירופי הודיעה על אימוץ הדו"ח הראשון בדבר יישום הוראות הדירקטיבה האירופית בנושא הגנת הפרטיות. הדו"ח קובע כי הדירקטיבה השיגה את מטרתה באופן משביע רצון. עם זאת מציין הדו"ח כי יישום מאוחר של הדירקטיבה בחלק ממדינות האיחוד והבדלים בגישות בין המדינות ביחס ליישומה מונעות ניצול מלא של הוראותיה.