windowscasino.com - לא של מייקרוסופט (וזה לא שהיא לא תבעה)

אולי יעניין אותך גם

הרכב בוררים של האירגון הבינלאומי לקנין רוחני פסק שהדומיין windowscasino.com לא יועבר למייקרוסופט, בעלת סימני המסחר "חלונות". נפסק: שם המתחם שבמחלוקת זהה או דומה באופן מבלבל לסימן המסחר "חלונות", כדי להוכיח שהמשיב משתמש בדומיין באופן שאינו לגיטימי - אין די בכך שמייקרוסופט תצביע על סימני המסחר שלה ותטען כי לא הרשתה לו לעשות שימוש בהם, ולבסוף - בעל הדומיין עשה בו שימוש לגיטימי. אגב, בעל הדומיין הוא אחד אבי גולדמן מסנטו דומינגו ברפובליקה הדומיניקנית. מממ... מכירים? גולדמן טען, בין השאר, שהוציא מיליוני דולרים על שיווק האתר, אם זה מרענן את זכרונו של מישהו. להחלטת הרכב הבוררים.