puertorico.com - לא של פורטו-ריקו

אולי יעניין אותך גם

הרכב בוררים של האירגון הבינלאומי לקנין רוחני קבע היום כי שם המתחם puertorico.com לא יעבור לידי חברת התיירות של פורטו-ריקו, הנמצאת בבעלות ממשלתית. הבוררים קבעו כי השם ישאר בידי החברה המחזיקה בו כעת - חברה מסחרית שמפרסמת מידע עסקי, תיירותי וכו' אודות מדינות שונות בעולם. החלטת הבוררים נמצאת כאן.