ארצות-הברית: נדחו יותר מ- 60 תובענות ייצוגיות נגד מייקרוסופט

נושא התובענות - טענה שמייקרוסופט השתמשה לרעה בכוח המונופולין שלה כדי להעלות את מחירי מוצריה. התובעות לא הוכרו כייצוגיות לאחר שבית המשפט בארצות-הברית קבע כי קשה יהיה לזהות קבוצה של תובעים שתחשב קונה אופייני למוצרי מייקרוסופט. לעומת זאת הכיר בית המשפט כתובענה ייצוגית בהליכים של קבוצת צרכנים קטנה יותר, שרכשה תוכנות במישרין מאתר האינטרנט של מייקרוסופט. מקור: ZDNet.co.uk.