ארצות הברית: מתי אפשר להשתמש בסימן מסחר של מישהו אחר ולא לחטוף על הראש?

אולי יעניין אותך גם

בית משפט פדראלי לערעורים קבע, כי שימוש בסימן מסחר רשום כחלק מכתובת אינטרנט, אינו מהווה הפרה של אותו סימן מסחר. בעל סימן המסחר הרשום lap traveler טען לפגיעה בזכויותיו בכתובת a2zsolutions.com/desks/floor/laptraveler/dkfl-lt.htm. בפסק הדין נקבע, כי אותו חלק של שם המתחם בו מופיע סימן המסחר לא נועד לציון מקור המוצר, אלא לצורך ארגון המידע בשרת המאחסן את האתר. עוד נפסק שהגישה לעמודי רשת מסוג זה מתבצעת לרוב על-ידי קישורים ולא באמצעות הקלדת ה- URL כולו ולפיכך אין בכתובת הפרה של סימן המסחר.