AOL מבקשת מה- FCC - הסירו את המגבלות על שירותי המסרים המידיים שלנו

AOL, ספקית הגישה הגדולה בתבל, דרשה מנציבות הסחר הפדראלית בארצות-הברית להסיר את המגבלות מעל שירותי המסרים המידיים שלה. AOL מחויבת לפתוח את רשתות המסרים המידיים שלה (ובהן ICQ, הישראלית לשעבר) לתקשורת עם מתחרים, כתנאי מוקדם לאספקת שירותים מתקדמים ברשתות אלה, כדוגמת תקשורת וידאו. ה- FCC הטיל מגבלות אלה כתנאי למיזוג AOL עם טיים-וורנר מלפני כשנתיים. AOL טוענת כעת שהנסיון שנצבר מאז מראה ששוק המסרים המידיים נותר תחרותי כשהיה. מקור: News.com.