חברת PayPal נדרשת למסור לתובע המחוזי של מיזורי הכנסות מפעילות הימורים

התובע המחוזי של מדינת מיזורי העביר לחברת eBay דרישה לקבל לידיו את כל ההכנסות שהפיקה חברת הבת PayPal מספקי שירותי הימורים להם העניקה שירותי סליקה החל מאוקטובר 2001 ועד יולי 2002. הדרישה מסתמכת על ה- USA Patriot Act שנחקק בשנת 2001 ואשר אוסר העברתם של כספים אשר הופקו מפעילות בלתי חוקית או שהם מיועדים לתמוך ולעודד פעילות שכזו. חברת eBay סירבה לחשוף את סכום הדרישה והיא שוקלת את עמדתה בעניין זה.