CBS: לא נשדר פירסומת המעודדת שימוש במחשב להקלטות דיגיטליות

רשת הטלוויזיה האמריקאית CBS הודיעה ליצרנית המחשבים Gateway, שלא תשדר פירסומת למחשבי החברה המתארת שימוש בהם ליצירת הקלטות דיגיטליות. הסיבה - הפירסומת כוללת כתובת אינטרנט (www.ripburnrespect.com)ובה קריאה לצרכנים להתנגד לחקיקה פדראלית המבקשת להגביל העתקות דיגיטליות של מוסיקה למחשבים. גיטווי מגיבה - 15 חברות אחרות, ובהן NBC, Fox, MSNBC, הסכימו לשדר את הפירסומת. מקור: בוסטון גלוב.