העליון בארה"ב: מותר לפרסם תמונות ופרטים של עברייני מין באינטרנט

אולי יעניין אותך גם

בהחלטה בת 12 עמודים הורה בית המשפט העליון שפירסום הפרטים אינו מהווה ענישה נוספת לעבריינים שכבר ריצו את עונשם. בכך הוכשרה חקיקה מדינתית בארה"ב, המאפשרת לפרסם את פרטי העבריינים במטרה להזהיר אזרחים המתגוררים בשכנותם ולהרתיע עבריינים מועדים מביצוע פשעי מין (CONNECTICUT DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY ET AL. v. DOE,).