אירופה: האחדה והחמרה בענישת עברייני מחשב

אולי יעניין אותך גם

שרי המשפטים של 15 המדינות החברות בקהילה האירופית הסכימו לאחד את עבירות המחשב במדינות ולהחמיר בעונשים עליהן. על-פי ההסכמה, חדירה למחשבים או הפצת וירוסים שיבוצעו באמצעות פשיעה מאורגנת יחייבו עונשי מאסר שלא יפלו משנתיים ולא יעלו על חמש שנים. בנסיבות קלות יותר ינועו העונשים בין שנה לשלוש שנים. מקור: News.com. לשם השוואה - העונש בדין הישראלי על חדירה שלא כדין לחומר מחשב יכול שיגיע לחמש שנות מאסר ולהפצת נגיף מחשב ('וירוס') - שלוש שנים.